KONTAKT

Mod-Inwest Maciej Modliszewski
ul.Stokrotki 4C/2
44-190 Knurów
NIP: 6311298074

m.modliszewski@modinwest.pl
Tel.: +48 606 203 069

Oferta

 • Wstępne oszacowanie kosztów dla planowanych inwestycji
 • Przedmiary robót na podstawie dokumentacji technicznej lub z obmiarami na budynku
 • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub z obmiarami na placu budowy
 • Kosztorysy ofertowe wykonane w oparciu o dostarczone przedmiary robót
 • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen rynkowych
 • Sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów

W zależności od potrzeb kosztorysy wykonujemy w formacie .pdf, .ath, .kst, .prd, .xls lub w formie papierowej.

Mod-Inwest przy współpracy z firmami Geoexpres oraz GPS Pomiar realizuje usługi geodezyjne takie jak:

 • Mapy do celów projektowych
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli
 • Tyczenie budynków i budowli
 • Podziały nieruchomości
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • Nietypowe opracowania geodezyjne i kartograficzne

© 2021 MOD-INWEST.PL - Projekt: Web-Profit, Realizacja: Raster