KONTAKT

Mod-Inwest Maciej Modliszewski
ul.Stokrotki 4C/2
44-190 Knurów
NIP: 6311298074

m.modliszewski@modinwest.pl
Tel.: +48 606 203 069

Nasze realizacje

Poniżej przedstawiamy niektóre z wykonanych przez nas opracowań:

 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Szkoła Podstawowa nr3 w Łańcucie ( instalacja wentylacji, instalacja c.o., przyłącze gazu, kotłownia )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Hala przemysłowa z zapleczem socjalno – biurowym w Bełchatowie ( instalacja wentylacji, instalacja c.o. instalacja klimatyzacji, węzeł cieplny )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Biblioteka Powiatowa w Piasecznie ( instalacja wentylacji, ochrona przed zadymianiem )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Przedszkole przy ul. Markowskiej w Warszawie ( instalacja wentylacji, instalacja c.o. instalacja klimatyzacji, instalacja gazu, kotłownia )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Budynek Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ( instalacja klimatyzacji)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Bojszowie (instalacja c.o., kotłownia)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Budynek nowej siedziby Nadleśnictwa Rudziniec (instalacja wentylacji, instalacja c.o., instalacja klimatyzacji, kotłownia )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej (instalacja wentylacji )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Zabudowa mieszkalno-usługowa we Wrocławiu (instalacja c.o. instalacja klimatyzacji, kotłownia)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Centrum medyczne w Katowicach ( instalacja c.o. instalacja klimatyzacji)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Mieszkaniówka w Rudzie Śląskiej ( instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Sala sportowa ze schroniskiem młodzieżowym MOS w Warszawie (instalacja c.o., kotłownia)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Rozbudowa budynku administracyjnego zarządu z uwzględnieniem budynku istniejącego wraz z zagospodarowaniem terenu w Puchaczowie ( instalacja wentylacji, instalacja c.o. sieć cieplna )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Budowa budynku biurowo - usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Tychach ( instalacja wentylacji, instalacja c.o., instalacja klimatyzacji, kotłownia )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej wraz z niezbędnymi zmianami w zagospodarowaniu terenu oraz zmianą sposobu użytkowania fragmentu obiektu w Sosnowcu ( instalacja wentylacji, instalacja c.o. instalacja gazu, kotłownia )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Budynek Zamiejscowego Wydziału Sądu Rejonowego w Częstochowie dla siedziby w Kłobucku ( instalacja wentylacji, instalacja c.o. instalacja gazu, kotłownia )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Modernizacja budynku PKiN. Dostosowanie części "A" PKIN do wymogów przepisów przeciwpożarowych ( instalacja wentylacji )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Przebudowa i nadbudowa łaźni górniczej, lampowni, łącznika napowietrzającego i łącznika naziemnego wraz z infrastrukturą techniczną dla Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach ( instalacja wentylacji )
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego zgłaszanego do dofinansowania przez Zakład Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o.
  • Zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej Mireckiego, (lanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)
  • Zadanie 7 - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Białobrzeskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej." Inwestor: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim, (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)
  • Zadanie 4 - budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Ujezdzkiej, (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa)
 • Wykonanie części kosztowej do dokumentacji projektowej dla strefy inwestycyjnej w Pociękarbiu" Inwestor: Gmina Reńska Wieś (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa)
 • Wykonanie części kosztowej do projektu zabezpieczenia akustycznego instalacji chłodniczej lodowiska." Inwestor: Urząd Miejski w Skarżysku Kamiennej
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Budowa sieci gazowej z przyłączami dla 7 budynków mieszkalnych przy ul. Zabłockiego" i "Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem dla budynku przy ul. Korczaka 2" Inwestor: Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa)
 • Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, studium wykonalności i raportów oddziaływania na środowisko dla zadania p.n.: Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - parkingi buforowe. Inwestor: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
 • Wykonanie części kosztowej do projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej dla inwestycji przedłużenie ul. Handlowej do ul. Witosa w Zabrzu w ramach zadania: Projekt drogi - przedłużenie ul. Handlowej do ul. Witosa w Zabrzu oraz remont i przebudowa istniejącego odcinka ul. Handlowej - cz. 2." Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu
 • Wykonanie części kosztowej dla dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) przebudowy ul. Reduta wraz z budową połączenia drogowego z ul. Ks. Jancarza w Krakowie (wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia)" Inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa)
 • Wykonanie części kosztowej dla Projektu budowlanego i wykonawczego "rozbudowy drogi krajowej nr 57 w miejscowości Czerwonka, tj. od km około 37+960 do km około 39+ 110" (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa) Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki" Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa)
 • Wykonanie części kosztowej dla projektu: Budowa ul. Ciołkowskiego, wiaduktów nad torami PKP, ul. Wiadukt, przedłużenie ul. Sławińskiego z włączeniem do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury" Inwestor: Urząd Miasta Białystok (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, magistrala wodociągowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa)
 • Wykonanie części kosztowej dla tematu: Opracowanie stadium projektu budowlano - wykonawczego tymczasowej przejezdności węzła "PUŁAWSKA" wraz z koordynacją sąsiadujących skrzyżowań ciągu ul. Puławskiej w Warszawie będącego częścią zadania pt. budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "KONOTOPA" do węzła "PUŁAWSKA": Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie" (kanalizacja deszczowa)
 • Wykonanie części kosztowej dla zadania: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice, część "Zachód" od granicy z miastem Gliwice do węzła De Gaulle'a w Zabrzu, od km 8 + 119,85 do km 11 + 075 (odcinki Z3, Z4 w Zabrzu)" Inwestor: Drogowa Trasa Średnicowa SA, ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice (Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, magistrala wodociągowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa)

© 2021 MOD-INWEST.PL - Projekt: Web-Profit, Realizacja: Raster